Retourbeleid

Mocht u klachten hebben over uw product , en dit product retour wilt sturen geadresseerd aan de verkopende partij . dan mag u het product ook naar ons bemiddelingsplatform adres sturen. Wij als bemiddelingsplatform zullen dit voor jou doorsturen naar onze buitenlandse leverancier zodat hun de kwaliteit van het product kunnen verbeteren. Wij verzoeken u vriendelijk gebruik te maken van het herroepingen formulier 

Bemiddelingsplatform adres : Frans Halsstraat 24 Meppel 7944 BJ  

MODELFORMULIER VOOR HERROEPING 

Dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen 

— Aan: 

Naam bedrijf 

Adres 

Postcode 

E-mail 

Telefoonnummer 

— Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*): 

  

  

  

  

— Besteld op (DD-MM-YYYY) : — Bestelnummer :